Erkende software en diensten

Door DGBC erkende software en diensten hebben een ‘Badge of Recognition’.

Figuur: voorbeeld badge of recognition voor software

Hiermee kan worden aangetoond dat de software of dienst is gecontroleerd en formeel akkoord is bevonden door DGBC. Als gebruiker heb je daardoor de zekerheid dat de software of dienst aansluit bij de BREEAM-NL systematiek en dat gebruik wordt geaccepteerd door DGBC.

Specifiek voor software producten betekent dit dat het instrument onder strikte voorwaarden gegevens kan uitwisselen met de DGBC database. Daardoor kunnen dergelijke instrumenten bepaalde functionaliteiten van de BREEAM-NL assessmenttool overnemen.

Erkende software en diensten worden toegelicht tijdens trainingen en studiedagen, zodat de werking en toepasbaarheid bekend bij potentiele gebruikers.

Hoe kan mijn software en dienst erkend worden?

Indien jij een dienst of software hebt die bij of rondom BREEAM-NL processen wordt toegepast en deze graag willen laten erkennen kan je contact opnemen met DGBC via helpdesk@dgbc.nl. Onderdeel van de procedure tot erkenning is het doorlopen van een audit van datgene wat moet worden erkend. Pas nadat werking en aansluiting is gecontroleerd, kan een ‘Badge of Recognition’ worden toegekend. Aan de audit en het voeren van een ‘Badge of Recognition’ zijn kosten verbonden.