DGBC zoekt lid Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

15 januari 2018

Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel vier vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen onderstaand profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

Energie en vernieuwende ideeën

De Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is een actief orgaan in de ontwikkeling van dit certificeringsschema. Aankomend jaar zal een nieuwe versie van het certificeringsschema worden geïntroduceerd. Belangrijk onderdeel daarbij is de opsplitsing van de huidige richtlijn in een richtlijn specifiek voor nieuwbouw en een specifiek voor Renovatie en Inrichting. 
Bij deze ontwikkeling is het belangrijk dat de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gezonde, circulaire en energiezuinige (BENG) gebouwen op een juiste en relevante wijze worden opgenomen. Om kwaliteit en doorontwikkeling te garanderen van het BREEAM-NL keurmerk voor Nieuwbouw en Renovatie is de Adviesgroep op zoek naar nieuwe leden die met energie en vernieuwende ideeën willen bijdragen aan het keurmerk. Kortom, een grote uitdaging!

Taken van de adviesgroep

De voornaamste taak van de Adviesgroep is het sturen van de ontwikkelingen van het keurmerk BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie via de inhoud, de relevante processen, ontwikkelingen in de markt en wet- en regelgeving e.d.. De leden van de Adviesgroep Nieuwbouw doen dit op basis van hun kennis, ervaring en netwerken in nieuwbouwprojecten en gerelateerde vakgebieden. De Adviesgroep wordt samengesteld op basis van het ‘all parties concerned’ principe, zodat de diverse invalshoeken uit markt, wetenschap en overheidsinstanties zijn vertegenwoordigd.

Inschatting benodigde tijdsbesteding:

  • 7x per jaar een dagdeel vergadering met bijbehorende voorbereiding

 

Bekijk de vacature