Consultatie BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL Renovatie en (her)Inrichting

Het afgelopen jaar heeft DGBC zich georiënteerd op het herschrijven van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. De eerste concepten van de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn gereed. Graag betrekken wij als expert en gebruiker bij deze update en willen jou daarom vragen om feedback te leveren op deze concepten. 

De basis van de huidige versie van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is gelegd in 2014. Om actueel te blijven wil DGBC in 2018 een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn publiceren. Het doel hiervan is om enerzijds de huidige beoordelingsrichtlijn 2014 te actualiseren, maar ook om deze meer in lijn te brengen met BREEAM International. Vanuit dit perspectief zal het huidige schema worden opgesplitst in twee verschillende schema’s:

 • BREEAM-NL Nieuwbouw
 • BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting

Consultatieronde

Beide schema’s zullen inhoudelijk veel op elkaar lijken. Het zijn zogenaamde companion schemes. Dit is voor DGBC de belangrijkste reden om ze gelijktijdig te ontwikkelen. Van de eerste drie categorieën zijn de conceptcredits beschikbaar. Graag willen wij dat de markt hierin met ons kritisch meekijkt en ons helpt de beoordelingsrichtlijn op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. De eerste consultatieronde voor de categorieën Afval, Transport en Landegebruik & Ecologie is inmiddels afgerond. 

Welke documenten zijn beschikbaar?

Voor deze de consultatieronde zijn de volgende documenten beschikbaar:

 1. Algemene omschrijving scope BREEAM-NL Nieuwbouw 2018
 2. Algemene omschrijving scope BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting 2018
 3. Concept hoofdstuk 4 “Bewijsmateriaal”
 4. Conceptlijst met gebruiksfuncties
 5. Concept Credits Transport - BREEAM-NL Nieuwbouw 2018
 6. Concept Credits Afval - BREEAM-NL Nieuwbouw 2018
 7. Concept Credits Landgebruik en Ecologie - BREEAM-NL Nieuwbouw 2018
 8. Concept Credits Transport - BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting 2018
 9. Concept Credits Afval - BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting 2018
 10. Concept Credits Landgebruik en Ecologie - BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting 2018
 11. Concept TRA01 calculator

De consultatieronde richtte zich voornamelijk op de stukken 5 tot en met 10.

Wij ontvangen graag jouw feedback

Tijdens de eerste consultatieronde werd gevraagd om adviezen, aanvullingen of verbeteringen op de bovenstaande stukken. De huidige opzet van de credits, de onderwerpen van de gestelde eisen en de daaraan gekoppelde punten staan al vast. Feedback over deze zaken kan geleverd worden, maar aanpassingen ten opzichte van de conceptteksten is hier gelimiteerd mogelijk.

DGBC informeert je zo spoedig mogelijk over de volgende consultatieronde.

Wat doet DGBC met jouw feedback?

BREEAM-NL is een instrument voor de markt en bij nieuwe ontwikkelingen vinden wij het daarom zeer belangrijk om de markt ook hierbij te betrekken. Alle opmerkingen, adviezen, aanvullingen en verbetervoorstellen stellen wij daarom zeer op prijs.

Jouw feedback zal daarom zorgvuldig worden overwogen. Of bepaalde verbeteringen daadwerkelijk worden overgenomen is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste zullen de wijzigingen moeten leiden tot een verduidelijking, maar niet tot een beperking van de gestelde eisen. Zoals eerder gesteld zal de nieuwe versie meer in lijn worden gebracht met BREEAM International. Dit is een nadrukkelijke wens van BRE, de eigenaar van alle BREEAM schema’s. Deze organisatie zal uiteindelijk alle afwijkingen op BREEAM International moeten goedkeuren voordat deze in de definitieve versie zullen worden opgenomen.