Consultatie BREEAM-NL Nieuwbouw

De afgelopen jaren heeft DGBC zich toegelegd op het herzien van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw 2020. De conceptversie van de nieuwe beoordelingsrichtlijn is gereed. Graag betrekken wij je als expert, assessor en gebruiker bij deze update en willen je daarom vragen om feedback te leveren op de conceptteksten. 

De basis van de huidige versie van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is gelegd in 2014. Om actueel te blijven wil DGBC een nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn publiceren. Enerzijds om de huidige richtlijn uit 2014 te actualiseren, maar ook om deze meer in lijn te brengen met BREEAM International New Construction. De huidige beoordelingsrichtlijn zal worden opgesplitst in twee verschillende schema’s:

 • BREEAM-NL Nieuwbouw
 • BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting

Deze zomer gaat de conceptversie van BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 in openbare consultatie en zodra de beoordelingsrichtlijn definitief is, zal begin volgend jaar gestart worden met de ontwikkeling van BREEAM-NL Renovatie en (her)inrichting. Beide schema’s zullen inhoudelijk veel op elkaar lijken

Consultatieronde

Voor 1 september 2019 ontvangen wij graag uw adviezen, aanvullingen of verbeteringen op de herziene creditteksten. De huidige opzet van de credits, de onderwerpen (scope), de criteria en de daaraan gekoppelde punten staan vast. Opmerkingen en voorstellen voor verbetering ontvangen wij graag per e-mail met behulp van het speciale feedbackformulier. 

Welke documenten zijn beschikbaar?

Voor deze de consultatieronde zijn de volgende documenten beschikbaar:

 1. Inleiding BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 2. Concept Credits Management - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 [Updated: nummering criteria gecorrigeerd]
 3. Concept Credits Gezondheid - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 [Updated: nummering criteria gecorrigeerd]
 4. Concept Credits Energie - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 [Updated: nummering criteria gecorrigeerd]
 5. Concept Credits Transport - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 [Updated: nummering criteria gecorrigeerd]
 6. Concept Credits Water - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 7. Concept Credits Materialen - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 8. Concept Credits Afval - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 9. Concept Credits Landgebruik en ecologie - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020
 10. Concept Credits Vervuiling - BREEAM-NL Nieuwbouw 2020 
 11. Feedbackformulier

Daarnaast zijn er voor de nieuwe beoordelingsrichtlijn een aantal tools aanwezig. Deze zijn nog onder revisie en moeten in de meeste gevallen nog worden aangepast. De meeste tools kunnen hier worden gedownload. 

TOEVOEGING 16 JULI 2019

Voor MATxx waren de tool en de bijbehorende rapportage nog niet beschikbaar. Via onderstaande link kunnen deze nu ook worden gedownload. 

Wij ontvangen graag jouw feedback

Jouw inhoudelijke feedback is van harte welkom dit kan door de feedback te mailen naar helpdesk@dgbc.nl. Hiervoor is het feedbackformulier gemaakt, welke u dient te gebruiken. Het is belangrijk dat er een duidelijke verwijzing is naar de betreffende tekst, passage of credit en wat het verbetervoorstel is. De credits zijn per categorie beschikbaar, maar in de feedbackformulieren mogen de verschillende categorieën onder elkaar worden verwerkt. Wil je in het onderwerp van de e-mail benoemen dat het ‘Consultatie BREEAM-NL Nieuwbouw 2020’ betreft. Voor deze stukken kun je feedback aanleveren tot uiterlijk 1 september 2019.

Wat doet DGBC met jouw feedback?

BREEAM-NL is een instrument voor de markt en bij nieuwe ontwikkelingen vinden wij het daarom zeer belangrijk om de markt ook hierbij te betrekken. Alle opmerkingen, adviezen, aanvullingen en verbetervoorstellen stellen wij daarom zeer op prijs.

Jouw feedback zal daarom zorgvuldig worden overwogen. Of bepaalde verbeteringen daadwerkelijk worden overgenomen is afhankelijk van een aantal factoren. Ten eerste zullen de wijzigingen moeten leiden tot een verduidelijking, maar niet tot een beperking van de gestelde eisen. Zoals eerder gesteld zal de nieuwe versie meer in lijn worden gebracht met BREEAM International. Dit is een nadrukkelijke wens van BRE, de eigenaar van alle BREEAM schema’s. Deze organisatie zal uiteindelijk alle afwijkingen op BREEAM International moeten goedkeuren voordat deze in de definitieve versie zullen worden opgenomen.