BREEAM-NL Congres: Workshop H uitgelicht

12 maart 2018

BREEAM-NL Gebied; Pre-launch van versie 2018

De afgelopen jaren heeft DGBC gewerkt aan de update van de beoordelingsrichtlijn van BREEAM-NL Gebied uit 2012. Dit jaar zal de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn worden gelanceerd. De nieuwe versie is meer dan een update.

De huidige versie voornamelijk is gericht was op zogenaamde ‘green field’ ontwikkelingen. In Nederland betreft het overgrote deel van de gebiedsontwikkelingen echter geen ‘green field’ ontwikkeling, maar herontwikkelingen. Hoog tijd voor een aanpassing. De nieuwe versie maakt het mogelijk herontwikkeligen te beoordelen en geeft handvatten over hoe bestaande werken moeten worden beoordeeld, binnen het gebied. 

De nieuwe versie sluit aan bij ontwikkelingen zoals het duurzaam omgaan met grondstoffen (circulariteit) en gezondheid. Ook het in 2017 opgestelde Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is zeer relevant. Hierop wordt aangesloten, met aandacht voor hitte, droogte, extreme neerslag en overstromingsrisico’s door klimaatverandering. Klimaatbestendigheid is daarmee een belangrijk aspect van de gebiedsbeoordeling geworden.

In de workshop nemen we je mee in wat de nieuwe beoordelingsrichtlijn voor jou kan betekenen en waar de wijzigingen komen te liggen. Het waarom van de nieuwe versie wordt toegelicht en aan de hand van praktijkcases wordt de toepassing tastbaar gemaakt. We bespreken de planning tot aan lancering en welke mogelijkheden er zijn voor inspraak.

We hopen je tijdens deze workshop te ontmoeten!

Schrijf je hier in voor de workshop