“Een betrouwbaar startpunt om vervolgstappen te bepalen”

12 november 2019

Begin oktober ontving Nationale Opera & Ballet als eerste theater in Nederland een BREEAM-NL In-Use duurzaamheidscertificaat voor zowel ‘Asset’ (het gebouw) als ‘Beheer’. Als eerste theater heeft het ook het derde deel, ‘Gebruik’, van BREEAM-NL In-Use doorlopen. De behaalde prestatie is vastgelegd in een ‘letter of compliance’. We stellen drie vragen aan Peter Voortman Projectmanager bij Nationale Opera & Ballet.

Waarom besloten jullie om met BREEAM-NL In-Use te gaan werken?

“Het Nationale Opera & Ballet heeft er voor gekozen om duurzaamheid organisatiebreed integraal onderdeel te laten zijn van haar bedrijfsvoering en producties. Om die reden is voor BREEAM-NL gekozen om (op alle drie de onderdelen) op alle punten een ‘nulmeting’ te verkrijgen. Dat geldt dus ook voor credits waar we soms nog niet veel aan hadden gedaan, maar die nu wel een plek op de agenda hebben gekregen.” 

Wat heeft het jullie opgeleverd? 

“Het is een betrouwbaar startpunt om vervolgstappen en acties te kunnen bepalen.  Het biedt daarnaast houvast om alle acties en processen te kunnen optimaliseren op het gebied van duurzaamheid in brede zin. En dat geldt dus ook voor alle categorieën en de onderdelen asset, beheer en gebruik.”

Wat zou je andere gebouwen gerelateerd aan de culturele sector willen meegeven die aan de slag gaan met BREEAM-NL?

“Neem de tijd om te investeren in de inzichten die je met BREEAM kunt verkrijgen. Het gaat veel verder dan bijvoorbeeld energie- en afvalbeheer. Kijk daarna wat je kunt doen met die inzichten om te zorgen voor structurele verduurzaming.”

Foto boven: 
V.l.n.r.: Ragna Clocquet (Senior Consultant Energy & Sustainable Buildings, Royal HaskoningDHV), Hannah van der Leij (Adviseur duurzaam vastgoed, BREEAM-NL Expert, Assessor en WELL AP, Build2Live), Frans Huneker (Technisch Directeur Nationale Opera & Ballet), Peter Voortman (Projectmanager Nationale Opera & Ballet), Els van der Plas (Algemeen Directeur Nationale Opera & Ballet), Annemarie van Doorn (Directeur Dutch Green Building Council) en Marry de Gaay Fortman (Advocaat / Partner Houthoff).

Foto: Michel Schnater