“BREEAM-NL levert ons de handvatten om onze gebouwen te verduurzamen”

26 november 2018

Boskalis is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. Voor een bedrijf dat wereldwijd opereert is een doordacht duurzaamheidsbeleid van essentieel belang. Het verduurzamen van het eigen vastgoed mag daarin natuurlijk niet ontbreken. Dat gebeurt onder andere aan de hand van meetinstrument BREEAM-NL. 

DGBC stelt vijf vragen aan business analyst Paula Ockeloen, die op dit moment voor Boskalis is gestationeerd in Singapore.

Waarom hebben jullie gekozen voor BREEAM-NL In Use?

Als organisatie zijn we continu op zoek naar mogelijkheden tot het verder verduurzamen van onze bedrijfsprocessen. We zijn actief op veel vlakken, maar voordat we met BREEAM-NL In Use aan de slag gingen, gebeurde dat voor onze kantoren nog in geringe mate. Nadat wij in aanraking kwamen met BREEAM ben ik gevraagd om de mogelijkheden verder te onderzoeken tijdens mijn afstudeerstage voor de studie International Business & Management.

Wat heeft het jullie opgeleverd?

BREEAM-NL In Use heeft ons veel inzichten verschaft binnen alle aspecten van duurzaamheid bij gebouwen. Vaak denk je bij verduurzamen al snel aan zonnepanelen of windmolens, maar BREEAM-NL In Use heeft ons doen inzien dat het vele malen breder is dan dat. Het heeft ons praktische handvatten verschaft waarmee we onze gebouwen gerichter hebben kunnen optimaliseren en verduurzamen. 

Op wat voor manier is BREEAM onderdeel van jullie duurzaamheidsstrategie?

BREEAM-NL In Use maakt op dit moment integraal deel uit van ons Energie Management systeem, dat betrekking heeft op alle kantoor- en warehouse locaties van Boskalis in Nederland. Het draagt bij aan onze verplichtingen ten aanzien van de internationale richtlijnen van de Energy Efficiency Directive (EED).

Wat zou je andere partijen willen meegeven die met BREEAM aan de slag gaan?

De BREEAM-NL In Use certificering is een intensief proces, dat tijd vergt. Ik wil organisaties meegeven zich hierdoor niet te laten afschrikken, maar dit juist te omarmen. Certificering an sich zou niet het hoofddoel moeten zijn; juist de weg daar naartoe en het interne leer- en bewustwordingsproces dat daaraan voorafgaat is het meest waardevol. Daaropvolgend is het ook niet het eindstation, maar juist de eerste stap naar het continu ontwikkelen en verder verduurzamen van je organisatie. 

Wat zijn jullie duurzame ambities voor 2019?

Energiemanagement is en blijft een van de belangrijke speerpunten van ons CSR-beleid. Het verder verduurzamen en uitvoeren van energiebesparende maatregelen van onze kantoren is daar een onderdeel van.