BREEAM-NL Updates

12 apr 2016

BREEAM-NL Trainingen voortaan onderdeel van DGBC Academy

Dutch Green Building Council (DGBC) bundelt haar activiteiten rond kennisontwikkeling en kennisoverdracht in een nieuwe DGBC Academy. Naast de bestaande BREEAM-NL trainingen worden ook nieuwe opleidingen en kennisactiviteiten voor een duurzaam gebouwde omgeving hier ondergebracht.

Onder andere de volgende BREEAM-NL trainingen staan binnenkort op het programma.

12 apr 2016

Nieuwe Adviesgroepleden BREEAM-NL In-Use gezocht

Voor het keurmerk BREEAM-NL In-Use worden nieuwe Adviesgroepleden gezocht. Adviesgroepen zorgen voor de doorontwikkeling van operationele keurmerken. De leden van deze groepen brengen hun inzichten samen en adviseren de DGBC over de inhoud en processen van het keurmerk. Iedere Adviesgroep bestaat uit mensen met veel ervaring en deskundigheid op de specifieke kennisgebieden rond de keurmerken. De samenstelling is zo veel mogelijk ‘all parties concerned’ en deelname staat in beginsel open voor alle DGBC-participanten.
12 apr 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • ENE 6: In geval van dockingstations voor vrachtwagens waarbij door middel van seals een luchtdichte afsluiting wordt verkregen, kan de eis van een sluitingssnelheid van maximaal 5 seconden overbodig zijn. Immers, de deur zal niet opengaan voordat de vrachtwagen is aangesloten en er een luchtdichte situatie is gecreëerd.
12 apr 2016

DGBC op zoek naar Projectmanager

De Dutch Green Building Council is op zoek naar een Projectmanager. Deze projectmanager ondersteunt de Senior Projectmanagers bij het beheer van BREEAM-NL Schema's. Voor het onderhoud van de richtlijnen verzamelt en documenteert de Projectmanager de kennis die de Adviesgroepen hiervoor aandragen.

12 apr 2016

MIA\Vamil deadline halen met voldoende tijd voor QA?

Regelmatig wordt de DGBC benaderd om vanwege een MIA\Vamil deadline de QA versneld door te voeren. Op onze Studiedagen schenken we aandacht aan het gebruik van MIA\Vamil en hoe het proces op een efficiënte wijze te doorlopen. Eén van de tips kunnen we nu alvast geven.

12 apr 2016

Documenten over BREEAM-NL op nieuwe locatie website

Relevante documenten voor het certificeringsproces hebben een nieuwe locatie gekregen op www.breeam.nl. Handleidingen, procedures en instructies stonden verspreid over de site. Vanaf vandaag zijn de documenten te vinden onder 'Over BREEAM' bij 'Handleiding, Procedures en Instructies'. Per document is aangegeven voor welk schema dit van toepassing is. Op deze manier kunnen we de geboden documenten overzichtelijk op onze website weergeven.

12 apr 2016

Registratietermijn BREEAM-NL projecten is vijf jaar

BRE verplicht projecten die gaan voor eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) binnen vijf jaar na registratie te certificeren, anders verloopt de registratietermijn. Na de ontwerp certificering mag men met dezelfde versie blijven werken voor de oplever/realisatiecertificering. Na het verlopen van de registratietermijn gelden de registratiekosten voor de meest recente versie van de beoordelingsrichtlijn.

12 apr 2016

Downloadmogelijkheden van Assessmenttool uitgebreid

Via de Assessmenttool kan de volledige bewijslast in één keer worden gedownload. Dit was tot voorheen niet mogelijk voor bestanden groter dan 250 mb. Het is nu mogelijk om bewijslast tot 2 gb in één keer te downloaden in een .zip bestand. 

13 jan 2016

Maak kennis met conceptversie gedragscode Bewust Bouwen

BREEAM-NL Assessoren en andere geïnteresseerden zijn op op 4 februari van harte uitgenodigd om te komen ruiken en proeven aan de conceptversie van de nieuwe gedragscode Bewust Bouwen. Op 1 april wil Buwuste Bouwers de gedragscode Bewuste Bouwers lanceren. Door te voldoen aan de gedragscode kunnen punten voor het BREEAM-NL worden behaald.

08 jan 2016

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie van 2011 en voorgaand en 2014 zijn de Interpretatiedocumenten vernieuwd. Hieronder de voornaamste wijzigingen. Neem de complete documenten door om alle wijzigingen te bekijken.

08 jan 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • WST001: Interpretatie omtrent het daadwerkelijk aanwezig zijn van gescheiden afvalstromen, d.d. 30-06-2015 is komen te vervallen.

Bekijk de vernieuwde versie van het Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use op de downloadpagina van BREEAM-NL In-Use.

08 jan 2016

Trainingsaanbod 2016 online

Het overzicht van de BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen voor 2016 staat online. Bekijk het aanbod.

 

26 nov 2015

Aanbesteding: het verzorgen van BREEAM-NL trainingen in 2016

Dutch Green Building Council schrijft een opdracht uit voor het verzorgen en actualiseren van BREEAM-NL Experttrainingen voor de keurmerken In-Use en Nieuwbouw en Renovatie en voor BREEAM-NL Assessortrainingen. Van inschrijvende partijen wordt kennis en ervaring met BREEAM-NL keurmerken en met het geven van trainingen geëist. Tevens dient de aanbiedende partij participant te zijn van DGBC of voornemens te zijn participant te worden.

26 nov 2015

Ook een workshop verzorgen tijdens BREEAM-NL Studiedagen?

Ook in 2016 gaat DGBC weer BREEAM-NL Studiedagen voor Experts verzorgen. Voor deze Studiedagen is DGBC op zoek naar partijen die bereid zijn een workshop te verzorgen voor 1 of meerdere Studiedagen in 2016.

26 nov 2015

DGBC Academy van start: duurzaamheidstrainingen gezocht

Vanaf 2016 start Dutch Green Building Council met de DGBC Academy. Naast de al bestaande BREEAM-NL trainingen wil DGBC het trainingsaanbod verder uitbreiden met andere duurzaamheidstrainingen. Met deze trainingen kunnen studiepunten worden behaald. Om inzicht te krijgen in het aanbod biedt DGBC marktpartijen de mogelijkheid om één of meerdere trainingen of cursussen aan te melden bij de DGBC Academy.

26 nov 2015

Trainingsaanbod 2016 online

Het overzicht van de BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen voor 2016 staat online. Bekijk het aanbod.

26 nov 2015

Materialentool 3.00 online

Voor de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie MAT 1 credit en BREEAM-NL In-Use MAT 102 credit is een milieuprestatieberekening vereist. Om hierbij te helpen, heeft DGBC een Materialentool ontwikkeld, waarmee deze milieuprestatieberekening kan worden berekend. De tool is ook te gebruiken voor de bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren vereiste milieuprestatieberekening. Deze Materialentool is onlangs vernieuwd naar aanleiding van de vernieuwde Nationale Milieudatabase versie 1.7. Download de 

26 nov 2015

Tarieven Studiedagen Expert en BREEAM-NL In-Use aangepast

Per 1 januari worden de tarieven van de BREEAM-NL Studiedagen voor Experts en de certificeringskosten voor BREEAM-NL In-Use aangepast. Voor Studiedagen betalen deelnemers 220 euro, de kosten voor een In-Use certificering bedragen 2.075 euro. 

26 nov 2015

Assessments indienen in december

Bij het indienen van Assessments in december dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden in de Quality Assurance (QA). De QA kent een maximale doorlooptijd van drie weken. Assessments die na drie weken voor het einde van het jaar worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2016 behandeld. In het geval van deadlines in de periode van 21 december tot de eerste week van januari gelieve dit voor 7 december aan ons door te geven. DGBC rekent op uw begrip.

15 okt 2015

BREEAM-NL In-Use pilotproject van start

Onlangs is het BREEAM-NL In-Use keurmerk beperkt opengesteld voor een aantal nieuwe gebouwtypen: hoger onderwijsgebouwen, hotels en logistieke gebouwen. Deze maand starten voor deze gebouwtypen verschillende pilotprojecten. Doel is om met de ervaringen uit de pilotprojecten de gebouwtypen standaard op te nemen in de volgende versie van de beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL In-Use.

Pagina's