BREEAM-NL Updates

26 nov 2015

DGBC Academy van start: duurzaamheidstrainingen gezocht

Vanaf 2016 start Dutch Green Building Council met de DGBC Academy. Naast de al bestaande BREEAM-NL trainingen wil DGBC het trainingsaanbod verder uitbreiden met andere duurzaamheidstrainingen. Met deze trainingen kunnen studiepunten worden behaald. Om inzicht te krijgen in het aanbod biedt DGBC marktpartijen de mogelijkheid om één of meerdere trainingen of cursussen aan te melden bij de DGBC Academy.

26 nov 2015

Trainingsaanbod 2016 online

Het overzicht van de BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen voor 2016 staat online. Bekijk het aanbod.

26 nov 2015

Materialentool 3.00 online

Voor de BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie MAT 1 credit en BREEAM-NL In-Use MAT 102 credit is een milieuprestatieberekening vereist. Om hierbij te helpen, heeft DGBC een Materialentool ontwikkeld, waarmee deze milieuprestatieberekening kan worden berekend. De tool is ook te gebruiken voor de bij elke omgevingsvergunningsaanvraag voor nieuwbouwwoningen en kantoren vereiste milieuprestatieberekening. Deze Materialentool is onlangs vernieuwd naar aanleiding van de vernieuwde Nationale Milieudatabase versie 1.7. Download de 

26 nov 2015

Tarieven Studiedagen Expert en BREEAM-NL In-Use aangepast

Per 1 januari worden de tarieven van de BREEAM-NL Studiedagen voor Experts en de certificeringskosten voor BREEAM-NL In-Use aangepast. Voor Studiedagen betalen deelnemers 220 euro, de kosten voor een In-Use certificering bedragen 2.075 euro. 

26 nov 2015

Assessments indienen in december

Bij het indienen van Assessments in december dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden in de Quality Assurance (QA). De QA kent een maximale doorlooptijd van drie weken. Assessments die na drie weken voor het einde van het jaar worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2016 behandeld. In het geval van deadlines in de periode van 21 december tot de eerste week van januari gelieve dit voor 7 december aan ons door te geven. DGBC rekent op uw begrip.

15 okt 2015

BREEAM-NL In-Use pilotproject van start

Onlangs is het BREEAM-NL In-Use keurmerk beperkt opengesteld voor een aantal nieuwe gebouwtypen: hoger onderwijsgebouwen, hotels en logistieke gebouwen. Deze maand starten voor deze gebouwtypen verschillende pilotprojecten. Doel is om met de ervaringen uit de pilotprojecten de gebouwtypen standaard op te nemen in de volgende versie van de beoordelingsrichtlijn voor BREEAM-NL In-Use.

15 okt 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

15 okt 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie zijn twee Interpretatiedocumenten vernieuwd, één voor de beoordelingsrichtlijn van 2011 en één voor die van 2014. Hieronder de voornaamste wijzigingen. Neem de complete documenten door om alle wijzigingen te bekijken.

2014:

15 okt 2015

BREEAM-NL trainingen

De komende maanden staan verschillende BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen op het programma. Zoals:

15 okt 2015

Nieuwe Gebruikershandleiding en procedures vandaag in werking

De Gebruikershandleiding v3.0 voor BREEAM-NL Assessments en de bijbehorende procedures zijn vernieuwd en gaan vanaf vandaag (15 oktober) in werking. Deze gelden voor alle lopende en nieuwe assessments. Het is niet meer mogelijk met de verouderde versies te werken.

17 sep 2015

Herziening Gebruikershandleiding en procedures BREEAM-NL

De Gebruikershandleiding voor BREEAM-NL Assessments en de bijbehorende procedures zijn vernieuwd. Vanaf vandaag zijn ze gepubliceerd op de website www.breeam.nl. Het gaat om de procedures voor kwaliteitscontroles, beheersen van afwijkingen, verbeteringen, klachten en beroep.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage vernieuwd

Het Interpratatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage is op een aantal punten vernieuwd. Zo zijn er een aantal definities verduidelijkt en hebben er tekstuele aanpassingen plaats gevonden.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling vernieuwd

In het vernieuwde interpretatiedocument Gebiedsontwikkeling zijn verduidelijkingen voor drie credits opgenomen. Een van deze verduidelijkingen is dat bij credit BRO1 in het geval van industriële gebouwen nu op voorhand is aangegeven dat gebruik moet worden gemaakt van de alternatieve EPC berekening voor industriële gebouwen, zoals die ook bij BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gehanteerd.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

In de nieuwe versie van het interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use zijn de volgende belangrijke wijzigingen opgenomen: Een verbreding van de reikwijdte van het In-Use keurmerk. Vanaf nu is het mogelijk om ook na een (grootschalige) renovatie met BREEAM-NL In-Use te certificeren. Maar dan moet het gebouw voorafgaand aan de renovatie wel al met BREEAM-NL In-Use zijn gecertificeerd. Hier is ook een aparte procedure voor opgesteld: Procedure schemaselectie BREEAM-NL In-Use na renovatie.

01 jul 2015

BREEAM-NL In-Use start pilotproject voor andere gebouwtypen

DGBC start een pilotproject om BREEAM-NL In-Use ook open te stellen voor de gebouwtypen ‘Hotels’, ‘Onderwijsgebouwen’ en ‘Logistieke gebouwen’. Hierdoor is het voor een beperkt aantal van deze gebouwtypen mogelijk deze te laten certificeren met BREEAM-NL In-Use.

01 jul 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de twee beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 en voorgaand en BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 zijn de volgende belangrijkste wijzigingen opgenomen in de vernieuwde Interpretatiedocumenten:

01 jul 2015

BREEAM-NL Trainingen

De komende maanden staan verschillende BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen op het programma. Zoals:

Bekijk ook de volledige agenda.

01 jul 2015

Hulp bij credits

Vragen over credits? Vaak wordt dan de Helpdesk van DGBC gebeld. Maar op BREEAM.nl kan ook de pagina Hulp bij credits worden geraadpleegd. Op deze pagina wordt bij bepaalde credits extra verduidelijking op bestaande credits gegeven. Het gaat hier niet op een vernieuwing of interpretatie, maar om extra informatie om de credit duidelijker te maken.

01 jul 2015

Harmonisatiebijeenkomst en assessment noodzakelijk voor behoud BREEAM-NL Assessor licentie

Om BREEAM-NL Assessor te blijven is continue bijscholing noodzakelijk. Dit betekent dat het verplicht is om eens per 12 maanden een harmonisatiebijeenkomst te volgen. Ook is het verplicht om ten minste één assessment in de vijf jaar uit te voeren.

01 jul 2015

Studiedagen verplicht om BREEAM-NL Expert te blijven

Het is verplicht om als BREEAM-NL Expert één keer per jaar een BREEAM-NL Studiedag te volgen. Niet alleen kan de Expert hiermee actuele kennis vergaren en inspirerende workshops volgen, door het bijwonen van de Studiedag behoudt de Expert ook zijn of haar certificaat voor het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat Experts die dit jaar een Studiedag volgen ook in 2016 gecertificeerd BREEAM-NL Expert zijn. 

Pagina's