BREEAM-NL Updates

02 okt 2017

BREEAM-NL voor bouwbedrijven (31 oktober)

In samenwerking met Bouwend Nederland organiseert DGBC een training BREEAM-NL voor bouwbedrijven. Steeds vaker spelen BREEAM-NL ambities een rol op de bouwplaats. Hoe moet je daar als bouwer mee omgaan en wat moet je weten van het certificeringsschema BREEAM-NL? Leden van Bouwend Nederland en DGBC-particpanten krijgen korting op de deelnameprijs.

02 okt 2017

BREEAM-NL In-Use voor Facilitair Managers (21 november)

Bij het in beeld brengen (en verbeteren) van de duurzaamheid van een bestaand gebouw, bekleedt de facility manager een sleutelpositie. In samenwerking met FMN wordt een speciale introductietraining BREEAM-NL In-Use gegeven voor deze doelgroep. FMN-leden en DGBC-participanten krijgen korting op de deelnameprijs. Op 21 november is de volgende bijeenkomst.

02 okt 2017

Maatwerktrainingen duurzaam vastgoed

De relatie tussen duurzaamheid en waarde van vastgoed wordt steeds breder herkend. De introductie van een energielabel C verplichting voor kantoren maakt dat steeds meer partijen het verduurzamen van het gebouw als harde target hebben opgenomen voor de komende jaren. Voor taxateurs en banken wordt de duurzaamheid van vastgoed een steeds belangrijker beoordelingscriterium. DGBC Academy leverde de afgelopen tijd diverse maatwerk trainingen aan banken en taxateurs/real estate advisory dienstverleners.

02 okt 2017

Ook een workshop verzorgen tijdens de Studie- en Harmonisatiedagen?

Voor de BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten in 2018 is DGBC op zoek naar partijen die een of meerdere workshops willen verzorgen over een BREEAM-NL gerelateerd onderwerp. Meer informatie vindt u opwww.dgbc.nl.

02 okt 2017

Toelichting temperatuuroverschrijdingsberekening

Het is opgevallen dat voor veel Experts en Assessoren de werkingssfeer van een temperatuuroverschrijdings-berekening en de daaraan gekoppelde eisen binnen BREEAM-NL regelmatig onduidelijk zijn. Voor credit HEA 10 op BREEAM.nl/hulp is een verduidelijking voor Experts en Assessoren gepubliceerd.

02 okt 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De interpretaties hebben betrekking op de credits HEA 10, ENE 1, ENE 5, POL 1, POL 2 en POL 7.

02 okt 2017

Uiterlijke certificeringsdatum

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. 

02 okt 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Nieuwe interpretaties voor POL01 en het Energierekenmodel (ENE31-ENE61) van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 zijn opgenomen. De interpretaties hebben betrekking op het verminderen van het risico op vervuiling en verstopping van natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool door olie van parkeerplaatsen of vet van keukenfaciliteiten (POL01) en de invoer van gegevens in het Energierekenmodel in het geval van de aanwezigheid van een parkeergarage en het ontbreken van energiemeetgegevens specifiek voor het gebouw of gebouwdeel (ENE31-ENE61).

19 jun 2017

DGBC Materialentool

Zoals aangekondigd in de BREEAM-NL Update van mei 2017 is op 15 juni versie 3.20 van de DGBC Materialentool beschikbaar gesteld. In versie 3.20 is de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.0 opgenomen.

19 jun 2017

Innovatiecredits

In oktober 2016 is de procedure voor innovatiecredits aangepast. Het is nu mogelijk om goedgekeurde innovatiecredits op 5 projecten te waarderen. De innovatiecredits 'Ionisatie-apparatuur' en 'Multisensor' zijn de eerste twee innovatiecredits die tegen deze nieuwe procedure zijn goedgekeurd.

19 jun 2017

Energierekenmodel voor industriefunctie online

Het is voor gebouwen met een industriefunctie niet mogelijk een energielabel te bepalen. Het energielabel is echter wel nodig om de energieprestatie van het gebouw vast te stellen, zoals gebeurt in credit ENE01. Daarom is voor gebouwen met een industriefunctie de 'Asset Energy Calculator' beschikbaar gesteld van BREEAM In-Use International.

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL In-Use gepubliceerd.

Voor de BRL 2016 zijn er nieuwe interpretaties betreffende de credits MAN01 en LE01.
 

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd.

Voor alle beoordelingsrichtlijnen is een interpretatie opgenomen voor credit WST 1. Specifiek voor de beoordelingsrichtlijnen 2014 v1.01 en v2 is een interpretatie gepubliceerd met betrekking tot de credit MAT 5. Een interpretatie van credit HEA 8 is vervangen. 

18 mei 2017

Update DGBC Materialentool

Op 11 mei heeft Stichting Bouwkwaliteit versie 2.0 van de Nationale Milieudatabase gepubliceerd. Op 15 juni zal de nieuwe versie van de DGBC Materialentool beschikbaar zijn. Dan worden ook de nieuwe referentiecijfers bekend gemaakt. 

18 mei 2017

QA BREEAM_NL Projecten

Voor het certificeren van een BREEAM-NL project is een QA noodzakelijk. De termijn waarbinnen een QA wordt uitgevoerd is maximaal 15 werkdagen. Het is verstandig hier rekening mee te houden bij projecten met een strakke deadline. 

18 mei 2017

Vragen aan de helpdesk

Bij vragen aan de helpdesk dient altijd het registratienummer, versie van de BRL en de betreffende credit in de vraagstelling te zijn opgenomen. Hiermee kan een snelle en effectieve beantwoording worden gewaarborgd.

17 feb 2017

Nationaal BREEAM Congres

Op donderdag 23 maart 2017 organiseert de Dutch Green Building Council het eerste Nationaal BREEAM Congres. Als erkend BREEAM-NL Expert dient u minimaal één keer per dag een Studiedag bij te wonen. BREEAM-NL Experts die dit congres bijwonen, voldoen hiermee aan hun jaarlijkse permanente educatieverplichting. Zo kunt u weer een jaar lang uw werzaamheden als BREEAM-NL Expert uitvoeren.

Deelnemen aan dit congres kost 299 euro (voor DGBC Participanten 224 euro). Meer informatie en inschrijven kan op www.dgbc.nl

17 feb 2017

BREEAM Awards

Jaarlijks reikt de BRE de BREEAM Awards uit. Dit jaar zijn 8 Nederlandse projecten in verschillende categorieën genomineerd. Voor de categorie "Your BREEAM" kan er op alle genomineerde projecten worden gestemd. Het project met de meeste stemmen wint deze award. Op www.breeam.com/yourbreeam kan je je stem op 1 van de Nederlandse projecten uitbrengen. 

17 feb 2017

Update beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

De Dutch Green Building Council lanceert vandaag een update van de beoordelingsrichtlijn BREAAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014. De beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 v2 vervangt de beoordelingsrichtlijn 2014 v1.01. Naast de opname van de interpretaties is de belangrijkste wijziging van procedurele aard. De inhoud van beide versies zijn gelijkwaardig. Als voor een project in de assessmenttool al een assessment is aangemaakt op basis van v1.01 kan hierin worden verder gewerkt. Nieuwe assessments kunnen alleen gebruik maken van v2.

17 feb 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De interpretaties hebben betrekking op de credits MAN 8, ENE 1, ENE 2, ENE 26 en MAT 1.

Pagina's