BREEAM-NL Updates

10 nov 2017

BREEAM awards 2018

Op 6 maart 2018 organiseert de BRE weer een editie van de BREEAM Awards, waar BREEAM gecertificeerde projecten uit de periode 1 december 2016 tot 30 november 2017 meedingen naar de prijzen op dit internationale event. Op 11 december wordt de shortlist bekendgemaakt door de BRE. Projecten die binnen de genoemde periode het certificaat in bezit hebben dingen automatisch mee voor de shortlist.

10 nov 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De interpretaties hebben betrekking op de credits MAT 1, MAT 5, HEA 10 en ENE 7b.

10 nov 2017

Uiterlijke certificeringsdatum

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. DGBC is gesloten in de laatste week van december, houd hier ook rekening mee met betrekking tot deze deadline. 

02 okt 2017

Vragen over BREEAM-NL certificering

Heeft u vragen over een van de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijnen? Kijk dan eens op breeam.nl/hulp. Voor de meeste credits is een toelichtende tekst opgenomen.

02 okt 2017

Denk aan uw permanente educatie!

Een klein aantal BREEAM-NL Experts moet zich nog inschrijven voor een van de studie- en harmonisatiebijeenkomsten editie 2017. Wacht niet tot het laatste moment, maar schrijf u vandaag nog in en waarborg uw expert-status voor 2018. Er is alleen nog ruimte op de bijeenkomst van 12 december 2017.

02 okt 2017

BREEAM-NL Assessortraining (20 november)

De bouw trekt aan, zo ook de vraag naar certificeringen en daarmee de vraag naar BREEAM-NL Experts en Assessoren. Wellicht een goed moment om ook Assessor te worden? Op 20 november is er een Assessortraining in Rotterdam.

02 okt 2017

BREEAM-NL voor bouwbedrijven (31 oktober)

In samenwerking met Bouwend Nederland organiseert DGBC een training BREEAM-NL voor bouwbedrijven. Steeds vaker spelen BREEAM-NL ambities een rol op de bouwplaats. Hoe moet je daar als bouwer mee omgaan en wat moet je weten van het certificeringsschema BREEAM-NL? Leden van Bouwend Nederland en DGBC-particpanten krijgen korting op de deelnameprijs.

02 okt 2017

BREEAM-NL In-Use voor Facilitair Managers (21 november)

Bij het in beeld brengen (en verbeteren) van de duurzaamheid van een bestaand gebouw, bekleedt de facility manager een sleutelpositie. In samenwerking met FMN wordt een speciale introductietraining BREEAM-NL In-Use gegeven voor deze doelgroep. FMN-leden en DGBC-participanten krijgen korting op de deelnameprijs. Op 21 november is de volgende bijeenkomst.

02 okt 2017

Maatwerktrainingen duurzaam vastgoed

De relatie tussen duurzaamheid en waarde van vastgoed wordt steeds breder herkend. De introductie van een energielabel C verplichting voor kantoren maakt dat steeds meer partijen het verduurzamen van het gebouw als harde target hebben opgenomen voor de komende jaren. Voor taxateurs en banken wordt de duurzaamheid van vastgoed een steeds belangrijker beoordelingscriterium. DGBC Academy leverde de afgelopen tijd diverse maatwerk trainingen aan banken en taxateurs/real estate advisory dienstverleners.

02 okt 2017

Ook een workshop verzorgen tijdens de Studie- en Harmonisatiedagen?

Voor de BREEAM-NL Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten in 2018 is DGBC op zoek naar partijen die een of meerdere workshops willen verzorgen over een BREEAM-NL gerelateerd onderwerp. Meer informatie vindt u opwww.dgbc.nl.

02 okt 2017

Toelichting temperatuuroverschrijdingsberekening

Het is opgevallen dat voor veel Experts en Assessoren de werkingssfeer van een temperatuuroverschrijdings-berekening en de daaraan gekoppelde eisen binnen BREEAM-NL regelmatig onduidelijk zijn. Voor credit HEA 10 op BREEAM.nl/hulp is een verduidelijking voor Experts en Assessoren gepubliceerd.

02 okt 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd. De interpretaties hebben betrekking op de credits HEA 10, ENE 1, ENE 5, POL 1, POL 2 en POL 7.

02 okt 2017

Uiterlijke certificeringsdatum

Let op: projecten die tegen de BREEAM-NL In-Use 2014 v1.0 zijn geregistreerd, moeten uiterlijk op 31 december 2017 zijn gecertificeerd. 

02 okt 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Nieuwe interpretaties voor POL01 en het Energierekenmodel (ENE31-ENE61) van BREEAM-NL In-Use 2016 v1.0 zijn opgenomen. De interpretaties hebben betrekking op het verminderen van het risico op vervuiling en verstopping van natuurlijke waterlopen en/of het openbaar riool door olie van parkeerplaatsen of vet van keukenfaciliteiten (POL01) en de invoer van gegevens in het Energierekenmodel in het geval van de aanwezigheid van een parkeergarage en het ontbreken van energiemeetgegevens specifiek voor het gebouw of gebouwdeel (ENE31-ENE61).

19 jun 2017

DGBC Materialentool

Zoals aangekondigd in de BREEAM-NL Update van mei 2017 is op 15 juni versie 3.20 van de DGBC Materialentool beschikbaar gesteld. In versie 3.20 is de Nationale Milieudatabase (NMD) versie 2.0 opgenomen.

19 jun 2017

Innovatiecredits

In oktober 2016 is de procedure voor innovatiecredits aangepast. Het is nu mogelijk om goedgekeurde innovatiecredits op 5 projecten te waarderen. De innovatiecredits 'Ionisatie-apparatuur' en 'Multisensor' zijn de eerste twee innovatiecredits die tegen deze nieuwe procedure zijn goedgekeurd.

19 jun 2017

Energierekenmodel voor industriefunctie online

Het is voor gebouwen met een industriefunctie niet mogelijk een energielabel te bepalen. Het energielabel is echter wel nodig om de energieprestatie van het gebouw vast te stellen, zoals gebeurt in credit ENE01. Daarom is voor gebouwen met een industriefunctie de 'Asset Energy Calculator' beschikbaar gesteld van BREEAM In-Use International.

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL In-Use

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL In-Use gepubliceerd.

Voor de BRL 2016 zijn er nieuwe interpretaties betreffende de credits MAN01 en LE01.
 

18 mei 2017

Interpretaties BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Op BREEAM.nl/hulp zijn nieuwe interpretaties voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie gepubliceerd.

Voor alle beoordelingsrichtlijnen is een interpretatie opgenomen voor credit WST 1. Specifiek voor de beoordelingsrichtlijnen 2014 v1.01 en v2 is een interpretatie gepubliceerd met betrekking tot de credit MAT 5. Een interpretatie van credit HEA 8 is vervangen. 

18 mei 2017

Update DGBC Materialentool

Op 11 mei heeft Stichting Bouwkwaliteit versie 2.0 van de Nationale Milieudatabase gepubliceerd. Op 15 juni zal de nieuwe versie van de DGBC Materialentool beschikbaar zijn. Dan worden ook de nieuwe referentiecijfers bekend gemaakt. 

Pagina's