BREEAM-NL Updates

30 nov 2018

Mijlpaal: 10 miljoen m2 met BREEAM-NL gecertificeerd

De 10.000.000e vierkante meter utiliteitsbouw is met BREEAM-NL gecertificeerd. Met de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn kunnen nieuwe en bestaande gebouwen integraal gemeten en beoordeeld worden op duurzaamheid. Deze mijlpaal komt op een bijzonder moment: DGBC, de organisatie achter BREEAM-NL, bestaat tien jaar.

31 okt 2018

DGBC gesloten in de kerstperiode

Het kantoor van DGBC is gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Hierdoor zullen wij in deze periode niet bereikbaar zijn.

31 okt 2018

Circulariteit en BREEAM-NL

DGBC heeft in samenwerking met Metabolic, SGS Search en Circle Economy en steun van de Redevco Foundation een nieuw strategisch framework voor circulaire gebouwen ontwikkeld. Dit framework maakt duidelijk aan welke voorwaarden een circulair gebouw moet voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken.

31 okt 2018

Hulp bij credits

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. In de afgelopen periode is onder andere bij de credit ENE 7a extra informatie toegevoegd. 

31 okt 2018

Nieuwe interpretaties

Om te verduidelijken hoe moet worden omgegaan met asset gerelateerde parkeergarages en parkeerplaatsen bij de beoordeling volgens BREEAM-NL In-Use (versie 2016), zijn interpretaties opgenomen voor paragraaf 2.2 en de volgende vier credits:

  • ENE101 - Buitenverlichting en verlichting parkeergarage
  • TRA101 - Beperken parkeren
  • TRA102 - Alternatief vervoer
  • POL01 - Vloeistofafscheiders. (vet en olie)
31 okt 2018

Training BREEAM-NL Expert Gebied met jubileumkorting

Op 28 november vindt de eerste BREEAM-NL Expert training Gebied plaats op basis van de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn Gebied 2018. Tijdens de training word je op de hoogte gebracht van de nieuwe eisen, thema’s, wegingen en procedures. Na het behalen van de expert-status ben je klaar om een gebiedscertificeringstraject te ondersteunen in zijn duurzaamheidsambities.

31 okt 2018

Registreren BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling versie 2012

Tot 31 december 2018 kan nog worden geregistreerd tegen BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012. Vanaf 1 januari 2019 kan alleen nog tegen de versie BREEAM-NL Gebied 2018 worden geregistreerd.

31 okt 2018

Wat doet u met de MPG?

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 19 november organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC.

31 okt 2018

Praktijkmiddag Keurmerken voor Gezonde Gebouwen

Er komen allerlei nieuwe instrumenten voor het realiseren van gezonde gebouwen op de markt.  Hoog tijd voor een vergelijkend warenonderzoek. We laten deze middag beslissers en gebruikers aan het woord over hun ervaringen met verschillende instrumenten. Deze middag telt mee als permanente educatie ter verlenging van de BREEAM-NL Expert status.

31 okt 2018

Denk aan uw permanente educatie!

Een aantal BREEAM-NL Experts moet zich nog inschrijven voor een van de studie- en harmonisatiebijeenkomsten editie 2018. Wacht niet tot het laatste moment, maar schrijf je vandaag nog in en waarborg jouw expert-status voor 2019. Je kunt hiervoor deelnemen aan de praktijkmiddag voor Gezonde Gebouwen of aan de studiedag op 12 december 2018.

31 okt 2018

Auditor training DGBC Woonmerk

Onlangs zijn de eerste auditoren voor DGBC Woonmerk opgeleid. Met dit nieuwe instrument is het mogelijk om woningen en woongebouwen op basis van duurzaamheid te certificeren. Om de toetsing uit te voeren kunnen kandidaten met relevante toetservaring zich nu laten bijscholen tot DGBC Woonmerk auditor.

06 sep 2018

Lancering BREEAM-NL Gebied 2018 tijdens DGBC Congres

De langverwachte opvolger van BREEAM-NL Gebied 2012 is vanaf 27 september beschikbaar: BREEAM-NL Gebied 2018. Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Het nieuwe keurmerk wordt op 27 september gelanceerd tijdens de Dutch Green Building Week. 

06 sep 2018

Ontwikkeling nieuwe beoordelingsrichtlijnen

DGBC werkt aan een update van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Er zullen twee aparte richtlijnen worden ontwikkeld, één voor Nieuwbouw en één voor Renovatie en (her)inrichting. Begin 2018 is de eerste fase van dit project uitgevoerd. Veel informatie en verbeterpunten zijn uit de markt gehaald. 
Vanaf begin 2019 wordt er gestart met fase 2 van dit project. In deze fase wordt de verzamelde input verwerkt tot een beoordelingsrichtlijn.

06 sep 2018

Oplevercertificaten

In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 is opgenomen dat een oplevercertificaat moet zijn behaald binnen 12 maanden na in gebruik name. Het kan zijn dat deze toevoeging ten opzichte van de eerdere beoordelingsrichtlijnen je was ontschoten.

06 sep 2018

Hulp bij credits

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. In de afgelopen periode is onder andere bij de credits HEA 4, ENE 1, MAT 1, MAT 5, TRA 1 en WAT 1a extra informatie toegevoegd. 

06 sep 2018

Assessmenttool faciliteert portfolio-aanpak BREEAM-NL In-Use

Sinds dinsdag 4 september zijn de eerste nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld in de assessmenttool van BREEAM-NL In-Use. Hiermee wordt het ook digitaal mogelijk om op effectieve wijze het dossier van een portfolio op te bouwen.
 

06 sep 2018

Automatische invoer locatiegegevens In-Use assessmenttool

Onlangs is het mogelijk gemaakt om locatiegegevens van het asset automatisch te genereren in de In-Use assessmenttool. Bij het aanmaken van een nieuw asset is enkel de postcode en het huisnummer nodig om informatie uit de BAG (zoals het BVO, de geolocatie en het Pand-ID) op te halen door middel van de knop ‘Haal gegevens op uit de BAG’. Hierdoor worden de gegevens automatisch in de assessmenttool ingevuld. De Expert en Assessor dienen deze informatie op correctheid te controleren.

06 sep 2018

Auditor training DGBC Woonmerk

Tijdens de PROVADA 2018 is DGBC Woonmerk gelanceerd. Met dit instrument is het mogelijk om woningen en woongebouwen op basis van duurzaamheid te certificeren. Om de toetsing uit te voeren kunnen BREEAM Assessoren zich nu laten bijscholen tot DGBC Woonmerk auditor.

06 sep 2018

Wilt u Assessor worden?

De bouw trekt aan en zo ook de vraag naar certificeringen. 
Wellicht een goed moment om ook BREEAM-NL Assessor te worden! Op 2 oktober is er een Assessortraining. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in! 

06 sep 2018

Wat doet u met de MPG?

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik.Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 8 oktober organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC.

Pagina's