BREEAM-NL Update 29-04-2019

29 apr 2019

BREEAM-NL Experttrainingen 2019

Geef je Expertstatus een boost door je kennis en kunde uit te breiden met het schema Nieuwbouw en Renovatie, In-Use en de nieuwe versie van BREEAM-NL Gebied.

Leer alles over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in relatie tot bouw en vastgoed en wordt met het volbrengen van onderstaande trainingen gecertificeerd BREEAM-NL Expert. Schrijf je nu in:
 
BREEAM-NL Algemene Training (Deel 1) – 14 mei 2019

29 apr 2019

BREEAM-NL Assessortraining

Wanneer jij als onafhankelijk deskundige gebouwen wilt beoordelen op duurzaamheidsprestatie volgens de BREEAM-NL normen, kies je voor de opleiding tot BREEAM-NL Assessor. Daarvoor moet je wel de Algemene training en de schemaspecifieke Experttraining succesvol hebben afgerond. Na afloop van de training maak je een schemaspecifiek Assessorexamen.

Altijd al als onafhankelijke deskundige projecten willen beoordelen op hun duurzaamheidsprestatie volgens de BREEAM-NL-normen? 
 

29 apr 2019

Harmonisatiebijeenkomsten Assessoren 2019

Dit jaar worden de harmonisatiebijeenkomsten georganiseerd naar schema op een BREEAM-projectlocatie. Per schema worden één of meerdere bijeenkomsten aangeboden op verschillende locaties. Als harmonisatieverplichting is het inschrijven en bezoeken van een bijeenkomst voor één schema voldoende. Wil je een extra bijeenkomst bijwonen dan kan dat, maar voorrang zal worden verleend aan diegene die nog aan de harmonisatieverplichting moet voldoen.
 

29 apr 2019

Adviesgroep Gebied zoekt nieuwe leden

Gelijktijdig met de lancering van de nieuwe versie van de BRL Gebied 2018 is de zittingstermijn van diverse adviesgroepleden verlopen. DGBC zoekt naar leden die het stokje willen overnemen en hun kennis en ervaring van ruimtelijke ontwikkelingen of stedelijke processen willen inzetten voor het beheer en het door ontwikkelen van het schema.

Ken je iemand of ben je zelf geïnteresseerd? Kijk dan op onze website voor meer info.

29 apr 2019

Vraag naar Experts BREEAM-NL Gebied groeit

Gebiedsontwikkelingen duurzaam benaderen en beheren wordt steeds belangrijker. Vanuit de markt groeit de vraag naar een duurzaam meetsysteem met een scope groter dan één of enkele gebouwen. De rol van Expert biedt hierbij uitkomst.

Tijdens de training BREEAM-NL Gebied behandelen we onder andere hoe de rol van een Expert een bijdrage levert aan een duurzame gebiedsontwikkeling en wat de mogelijkheden van het gebiedslabel verder zijn.

29 apr 2019

Controle op juiste invoer assetgegevens

In de Assessmenttool wordt bij de assetgegevens basisinformatie over het te certificeren gebouw of gebouwdeel gevraagd. Deze informatie over bijvoorbeeld de locatie, het vloeroppervlak en de titel van het asset moet kloppen. Dit schept duidelijkheid over de demarcatie, ligging en gebouwkenmerken gedurende het certificeringsproces. De laatste tijd merken we dat deze gegevens steeds vaker niet kloppen. Hierdoor wordt het assessment tijdens QA afgekeurd en dit kan leiden tot vertraging en extra kosten.

29 apr 2019

BREEAM-NL In-Use versterkt community door uitbreiding online informatie

De online informatie over BREEAM-NL In-Use is vernieuwd en uitgebreid. Op de website is er meer ruimte voor ervaringen van gebruikers, zijn er tal van relevante publicaties te downloaden en zijn recent gecertificeerde BREEAM-NL In-Use projecten beter zichtbaar gemaakt. Daarnaast wordt bij de ‘Voordelen’ de waarde van BREEAM-NL In-Use per doelgroep duidelijk gespecificeerd.

29 apr 2019

Gepubliceerde interpretaties en innovatie credits

Er is een nieuw interpretatiedocument op www.breeam.nl/hulp gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credit HEA 10, HEA 15, WST 2 en ENE 1.

Naast nieuwe interpretaties zijn er een drietal innovaties goedgekeurd. Deze zijn eveneens gepubliceerd op onze website.

29 apr 2019

BREEAM Congres prikkelt en inspireert

Met ruim 300 bezoekers, interessante sprekers zoals Odette Ex (oprichter en eigenaar Ex Interiors), Shamir Ghumra (directeur BREEAM, BRE) en Andy van den Dobbelsteen (Hoogleraar Climate Design & Sustainability, TU Delft) is het derde Nationaal BREEAM Congres een succes geworden. Maar niet alleen de aanwezigheid van die mensen, juist de interactie en nieuwe inzichten die de lezingen en workshops opleverden zorgden voor de winst.

29 apr 2019

Projectomschrijving gebruiken als visitekaartje

In de Assessmenttool worden projectgerelateerde informatie, de verantwoordingen en het bewijsmateriaal verzamelt. Ook is er in de Assessmenttool bij de projectgegevens ruimte voor een 'projectomschrijving voor communicatiedoeleinden'.

Dit specifieke veld wordt gebruikt om externen te informeren en te inspireren over het te beoordelen BREEAM-NL project. De informatie in dit veld wordt, direct na registratie, weergegeven op de website.