BREEAM-NL Update 31-10-2018

31 okt 2018

DGBC gesloten in de kerstperiode

Het kantoor van DGBC is gesloten van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Hierdoor zullen wij in deze periode niet bereikbaar zijn.

31 okt 2018

Circulariteit en BREEAM-NL

DGBC heeft in samenwerking met Metabolic, SGS Search en Circle Economy en steun van de Redevco Foundation een nieuw strategisch framework voor circulaire gebouwen ontwikkeld. Dit framework maakt duidelijk aan welke voorwaarden een circulair gebouw moet voldoen. Daarbij is onderzocht welke circulaire indicatoren aan duurzaamheidskeurmerk BREEAM-NL kunnen worden toegevoegd om een circulair gebouw beter meetbaar te maken.

31 okt 2018

Hulp bij credits

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. In de afgelopen periode is onder andere bij de credit ENE 7a extra informatie toegevoegd. 

31 okt 2018

Nieuwe interpretaties

Om te verduidelijken hoe moet worden omgegaan met asset gerelateerde parkeergarages en parkeerplaatsen bij de beoordeling volgens BREEAM-NL In-Use (versie 2016), zijn interpretaties opgenomen voor paragraaf 2.2 en de volgende vier credits:

  • ENE101 - Buitenverlichting en verlichting parkeergarage
  • TRA101 - Beperken parkeren
  • TRA102 - Alternatief vervoer
  • POL01 - Vloeistofafscheiders. (vet en olie)
31 okt 2018

Training BREEAM-NL Expert Gebied met jubileumkorting

Op 28 november vindt de eerste BREEAM-NL Expert training Gebied plaats op basis van de nieuwe versie van de beoordelingsrichtlijn Gebied 2018. Tijdens de training word je op de hoogte gebracht van de nieuwe eisen, thema’s, wegingen en procedures. Na het behalen van de expert-status ben je klaar om een gebiedscertificeringstraject te ondersteunen in zijn duurzaamheidsambities.

31 okt 2018

Registreren BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling versie 2012

Tot 31 december 2018 kan nog worden geregistreerd tegen BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling 2012. Vanaf 1 januari 2019 kan alleen nog tegen de versie BREEAM-NL Gebied 2018 worden geregistreerd.

31 okt 2018

Wat doet u met de MPG?

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik. Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 19 november organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC.

31 okt 2018

Praktijkmiddag Keurmerken voor Gezonde Gebouwen

Er komen allerlei nieuwe instrumenten voor het realiseren van gezonde gebouwen op de markt.  Hoog tijd voor een vergelijkend warenonderzoek. We laten deze middag beslissers en gebruikers aan het woord over hun ervaringen met verschillende instrumenten. Deze middag telt mee als permanente educatie ter verlenging van de BREEAM-NL Expert status.

31 okt 2018

Denk aan uw permanente educatie!

Een aantal BREEAM-NL Experts moet zich nog inschrijven voor een van de studie- en harmonisatiebijeenkomsten editie 2018. Wacht niet tot het laatste moment, maar schrijf je vandaag nog in en waarborg jouw expert-status voor 2019. Je kunt hiervoor deelnemen aan de praktijkmiddag voor Gezonde Gebouwen of aan de studiedag op 12 december 2018.

31 okt 2018

Auditor training DGBC Woonmerk

Onlangs zijn de eerste auditoren voor DGBC Woonmerk opgeleid. Met dit nieuwe instrument is het mogelijk om woningen en woongebouwen op basis van duurzaamheid te certificeren. Om de toetsing uit te voeren kunnen kandidaten met relevante toetservaring zich nu laten bijscholen tot DGBC Woonmerk auditor.