BREEAM-NL Update 28-11-2016

28 nov 2016

De BREEAM-NL tarieven voor 2017

De BREEAM-NL tarieven voor 2017 zijn bekend. Deze tarieven staan vermeld op de website van BREEAM-NL, onder kosten en tarieven.

28 nov 2016

Assessments indienen in december

Bij het indienen van Assessments in december dient rekening gehouden te worden met langere doorlooptijden in de Quality Assurance (QA). De QA kent een maximale doorlooptijd van drie weken. Assessments die na drie weken voor het einde van het jaar worden ingediend, worden mogelijk pas in januari 2016 behandeld.

28 nov 2016

Update gebruikershandleiding

Vanaf 1 januari 2017 geldt die nieuw gebruikershandleiding, versienummer 3.1. Deze is hier https://www.breeam.nl/over-breeam/handleiding-procedures-en-instructies te downloaden, met het overzicht van de wijzingen ten opzichte van de 3.0 versie.

28 nov 2016

Nieuwe aanpak Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten 2017

In overleg met het College van Deskundigen BREEAM-NL is voor het komende jaar besloten tot een andere aanpak met betrekking tot Studie- en Harmonisatiebijeenkomsten. Experts en assessoren worden op dezelfde middag uitgenodigd en zij kunnen deels een gezamenlijk programma volgen.

Voor Experts

Voor BREEAM-NL Experts is het bijwonen van een Studiebijeenkomst verplicht. De opzet blijft onveranderd, namelijk een algemene introductie over actualiteiten rond BREEAM-NL en daarna de keuze uit twee verdiepende workshops.