BREEAM-NL Update 12-04-2016

12 apr 2016

BREEAM-NL Trainingen voortaan onderdeel van DGBC Academy

Dutch Green Building Council (DGBC) bundelt haar activiteiten rond kennisontwikkeling en kennisoverdracht in een nieuwe DGBC Academy. Naast de bestaande BREEAM-NL trainingen worden ook nieuwe opleidingen en kennisactiviteiten voor een duurzaam gebouwde omgeving hier ondergebracht.

Onder andere de volgende BREEAM-NL trainingen staan binnenkort op het programma.

12 apr 2016

Nieuwe Adviesgroepleden BREEAM-NL In-Use gezocht

Voor het keurmerk BREEAM-NL In-Use worden nieuwe Adviesgroepleden gezocht. Adviesgroepen zorgen voor de doorontwikkeling van operationele keurmerken. De leden van deze groepen brengen hun inzichten samen en adviseren de DGBC over de inhoud en processen van het keurmerk. Iedere Adviesgroep bestaat uit mensen met veel ervaring en deskundigheid op de specifieke kennisgebieden rond de keurmerken. De samenstelling is zo veel mogelijk ‘all parties concerned’ en deelname staat in beginsel open voor alle DGBC-participanten.
12 apr 2016

Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie is vernieuwd. Er is het volgende gewijzigd:

  • ENE 6: In geval van dockingstations voor vrachtwagens waarbij door middel van seals een luchtdichte afsluiting wordt verkregen, kan de eis van een sluitingssnelheid van maximaal 5 seconden overbodig zijn. Immers, de deur zal niet opengaan voordat de vrachtwagen is aangesloten en er een luchtdichte situatie is gecreëerd.
12 apr 2016

DGBC op zoek naar Projectmanager

De Dutch Green Building Council is op zoek naar een Projectmanager. Deze projectmanager ondersteunt de Senior Projectmanagers bij het beheer van BREEAM-NL Schema's. Voor het onderhoud van de richtlijnen verzamelt en documenteert de Projectmanager de kennis die de Adviesgroepen hiervoor aandragen.

12 apr 2016

MIA\Vamil deadline halen met voldoende tijd voor QA?

Regelmatig wordt de DGBC benaderd om vanwege een MIA\Vamil deadline de QA versneld door te voeren. Op onze Studiedagen schenken we aandacht aan het gebruik van MIA\Vamil en hoe het proces op een efficiënte wijze te doorlopen. Eén van de tips kunnen we nu alvast geven.

12 apr 2016

Documenten over BREEAM-NL op nieuwe locatie website

Relevante documenten voor het certificeringsproces hebben een nieuwe locatie gekregen op www.breeam.nl. Handleidingen, procedures en instructies stonden verspreid over de site. Vanaf vandaag zijn de documenten te vinden onder 'Over BREEAM' bij 'Handleiding, Procedures en Instructies'. Per document is aangegeven voor welk schema dit van toepassing is. Op deze manier kunnen we de geboden documenten overzichtelijk op onze website weergeven.

12 apr 2016

Registratietermijn BREEAM-NL projecten is vijf jaar

BRE verplicht projecten die gaan voor eenmalige certificering (zoals BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie) binnen vijf jaar na registratie te certificeren, anders verloopt de registratietermijn. Na de ontwerp certificering mag men met dezelfde versie blijven werken voor de oplever/realisatiecertificering. Na het verlopen van de registratietermijn gelden de registratiekosten voor de meest recente versie van de beoordelingsrichtlijn.

12 apr 2016

Downloadmogelijkheden van Assessmenttool uitgebreid

Via de Assessmenttool kan de volledige bewijslast in één keer worden gedownload. Dit was tot voorheen niet mogelijk voor bestanden groter dan 250 mb. Het is nu mogelijk om bewijslast tot 2 gb in één keer te downloaden in een .zip bestand.