BREEAM-NL Update 01-07-2015

01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage vernieuwd

Het Interpratatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage is op een aantal punten vernieuwd. Zo zijn er een aantal definities verduidelijkt en hebben er tekstuele aanpassingen plaats gevonden.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Gebiedsontwikkeling vernieuwd

In het vernieuwde interpretatiedocument Gebiedsontwikkeling zijn verduidelijkingen voor drie credits opgenomen. Een van deze verduidelijkingen is dat bij credit BRO1 in het geval van industriële gebouwen nu op voorhand is aangegeven dat gebruik moet worden gemaakt van de alternatieve EPC berekening voor industriële gebouwen, zoals die ook bij BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie wordt gehanteerd.
01 jul 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use vernieuwd

In de nieuwe versie van het interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use zijn de volgende belangrijke wijzigingen opgenomen: Een verbreding van de reikwijdte van het In-Use keurmerk. Vanaf nu is het mogelijk om ook na een (grootschalige) renovatie met BREEAM-NL In-Use te certificeren. Maar dan moet het gebouw voorafgaand aan de renovatie wel al met BREEAM-NL In-Use zijn gecertificeerd. Hier is ook een aparte procedure voor opgesteld: Procedure schemaselectie BREEAM-NL In-Use na renovatie.

01 jul 2015

BREEAM-NL In-Use start pilotproject voor andere gebouwtypen

DGBC start een pilotproject om BREEAM-NL In-Use ook open te stellen voor de gebouwtypen ‘Hotels’, ‘Onderwijsgebouwen’ en ‘Logistieke gebouwen’. Hierdoor is het voor een beperkt aantal van deze gebouwtypen mogelijk deze te laten certificeren met BREEAM-NL In-Use.

01 jul 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Voor de twee beoordelingsrichtlijnen BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 en voorgaand en BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 zijn de volgende belangrijkste wijzigingen opgenomen in de vernieuwde Interpretatiedocumenten:

01 jul 2015

BREEAM-NL Trainingen

De komende maanden staan verschillende BREEAM-NL Trainingen en Studiedagen op het programma. Zoals:

Bekijk ook de volledige agenda.

01 jul 2015

Hulp bij credits

Vragen over credits? Vaak wordt dan de Helpdesk van DGBC gebeld. Maar op BREEAM.nl kan ook de pagina Hulp bij credits worden geraadpleegd. Op deze pagina wordt bij bepaalde credits extra verduidelijking op bestaande credits gegeven. Het gaat hier niet op een vernieuwing of interpretatie, maar om extra informatie om de credit duidelijker te maken.

01 jul 2015

Harmonisatiebijeenkomst en assessment noodzakelijk voor behoud BREEAM-NL Assessor licentie

Om BREEAM-NL Assessor te blijven is continue bijscholing noodzakelijk. Dit betekent dat het verplicht is om eens per 12 maanden een harmonisatiebijeenkomst te volgen. Ook is het verplicht om ten minste één assessment in de vijf jaar uit te voeren.

01 jul 2015

Studiedagen verplicht om BREEAM-NL Expert te blijven

Het is verplicht om als BREEAM-NL Expert één keer per jaar een BREEAM-NL Studiedag te volgen. Niet alleen kan de Expert hiermee actuele kennis vergaren en inspirerende workshops volgen, door het bijwonen van de Studiedag behoudt de Expert ook zijn of haar certificaat voor het daaropvolgende jaar. Dit betekent dat Experts die dit jaar een Studiedag volgen ook in 2016 gecertificeerd BREEAM-NL Expert zijn.