BREEAM-NL Update 20-03-2015

20 mrt 2015

Werkwijze voor het indienen van uw assessmentrapportage is veranderd

De afgelopen maanden heeft de DGBC gewerkt aan het automatiseren van een aantal administratieve handelingen door de Quality Assurance (QA) afdeling van de DGBC. Hiermee hopen wij de administratieve handelingen voor zowel BREEAM-NL Assessoren als de DGBC te reduceren. Lees meer over deze werkwijze.

20 mrt 2015

50% korting op eenvoudige BREEAM-NL Bespoke-projecten

De Dutch Green Building Council geeft 50% korting op BREEAM-NL Bespoke-projecten voor gebouwtypen die al vaker zijn gecertificeerd en daardoor nu relatief eenvoudig zijn. Het gaat hierbij in eerste instantie om de certificeringstrajecten voor nieuwe laboratoria.

20 mrt 2015

Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage vernieuwd

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL Sloop en Demontage is vernieuwd. Zo is een passage opgenomen met een advies over het aantal bezoeken op de bouwplaats door de BREEAM-NL Assessor.

Lees het vernieuwde Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop en Demontage.

20 mrt 2015

Vernieuwde versie Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use

Het interpretatiedocument voor BREEAM-NL In-Use is vernieuwd.

Lees het vernieuwde Interpretatiedocument BREEAM-NL In-Use.

20 mrt 2015

Nieuwe procedure voor verlengen BREEAM-NL In-Use certificaat

De DGBC heeft een procedure ingevoerd voor het verlengen van een BREEAM-NL In-Use certificaat. Dit betekent dat certificaatbezitters kort voor het verstrijken ervan bericht krijgen om het certificaat te verlengen. Wijkt de prestatie minder dan 5% af ten opzichte van de score op het certificaat, dan kan het kosteloos worden verlengd. Bij een grotere afwijking is tussenkomst van de BREEAM-NL Assessor noodzakelijk. Het certificaat kan tot twee keer toe worden verlengd. Daarna volgt her-certificering.

20 mrt 2015

Interpretatiedocumenten BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie vernieuwd

Het interpretatiedocumenten voor BREEAM-NL Nieuwbouw 2011 en BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 zijn vernieuwd. De belangrijkste wijzigingen:

Versie 2014

  • kleine correcties

Versie 2011

20 mrt 2015

BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie - Verzwaarde credit ENE1 blijft gehandhaafd

Per 1 januari 2015 heeft de overheid de EPC-eisen flink aangescherpt. Dit heeft gevolgen voor de credit ENE1 van BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Punten voor deze credit worden namelijk vastgesteld op basis van een procentuele verbetering ten opzichte van de geldende EPC-eisen. Door de verzwaring van de wetgeving wordt het voor projecten waarvoor de bouwvergunning dit jaar is afgegeven moeilijker punten te scoren voor ENE1. Dit leidde tot verschillende vragen en opmerkingen uit de markt.