BREEAM-NL Update 18-06-2014

18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Sloop & Demontage

Volgende week vindt eerste bijeenkomst plaats van de Adviesgroep Sloop & Demontage. Na deze bijeenkomst van de Adviesgroep wordt een interpretatiedocument opgesteld. Naar verwachting zal dit  document bij de volgende Update worden gepubliceerd. 

18 jun 2014

Wijzigingen Interpretatiedocument BREEAM-NL Nieuwbouw

De DGBC ontvangt de afgelopen periode veel alternatieve berekeningen voor industriële gebouwen. Om richting te geven aan de manier waarop deze berekeningen worden opgezet en aangeleverd, zijn de volgende interpretaties opgenomen in het Interpretatiedocument voor BREEAM-NL Nieuwbouw.

18 jun 2014

Wijziging in publicatiedata interpretatiedocumenten

De Dutch Green Building Council voert een aantal wijzigingen door in de publicatiedata van Interpretatiedocumenten. Dit zijn documenten die horen bij de verschillende BREEAM-NL schema's. Updates aan deze documenten worden vanaf nu eens per kwartaal en gelijktijdig doorgevoerd. Deze updates worden kenbaar gemaakt via deze BREEAM-NL Updates voor Experts en Assessoren.

18 jun 2014

Eerste pilotprojecten BREEAM-NL In-Use logistiek zijn begonnen

In de eerste helft van 2014 zijn de eerste partijen begonnen om logistieke gebouwen te beoordelen met het conceptdocument van BREEAM-NL In-Use logistiek. Het is de verwachting dat in september 2014 de eerste certificaten kunnen worden uitgereikt.

18 jun 2014

DGBC start met projectplan BREEAM-NL In-Use voor hotels

Hoe duurzaam zijn Nederlandse bestaande hotels? Uit een eerste verkenning van de DGBC blijkt dat er interesse is in een duurzaamheidskeurmerk voor bestaande hotels. De Dutch Green Building Council heeft daarom een projectplan opgesteld om met de ontwikkeling van BREEAM-NL In-Use voor hotels te beginnen. Door de ervaring met BREEAM-NL Nieuwbouw voor hotels en de geringe wijzigingen ten opzichte van het bestaande BREEAM-NL In-Use keurmerk, kan het nieuwe keurmerk snel worden gerealiseerd. De Dutch Green Building Council is op dit moment op zoek naar partijen die mee willen doen met de pilot voor de ontwikkeling van dit keurmerk. Partijen kunnen zich melden via: helpdesk@dgbc.nl.
 

18 jun 2014

Start Adviesgroep Assessoren

Om de input van de Assessoren een nadrukkelijker platform te geven, start de DGBC met het vormen van een Adviesgroep van Assessoren. Binnenkort worden uitnodigingen verstuurd naar de meest ervaren Assessoren met een maximum van één Assessor per bedrijf om deel te nemen aan deze adviesgroep. Deze zomer wordt de eerste bijeenkomst georganiseerd.

18 jun 2014

BREEAM.NL toont gecertificeerde projecten per Assessor en Expert

Aan het overzicht van gecertificeerde BREEAM-NL projecten op www.breeam.nl/projecten is een filter toegevoegd. Met deze filter kan onder andere worden gezocht op Experts en Assessoren die meegewerkt hebben aan een gecertificeerd project. Er kan zowel op naam als op organisatienaam worden gezocht. Ook in het overzicht van Experts en Assessoren zijn links opgenomen die met één muisklik inzichtelijk maken aan welke projecten de Experts of Assessoren hebben meegewerkt.