BREEAM-NL Updates

06 sep 2018

Lancering BREEAM-NL Gebied 2018 tijdens DGBC Congres

De langverwachte opvolger van BREEAM-NL Gebied 2012 is vanaf 27 september beschikbaar: BREEAM-NL Gebied 2018. Dankzij de nieuwe versie is het mogelijk binnen gebieds(her)ontwikkelingen verduurzaming te stimuleren en aantoonbaar te maken. Het nieuwe keurmerk wordt op 27 september gelanceerd tijdens de Dutch Green Building Week. 

06 sep 2018

Ontwikkeling nieuwe beoordelingsrichtlijnen

DGBC werkt aan een update van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Er zullen twee aparte richtlijnen worden ontwikkeld, één voor Nieuwbouw en één voor Renovatie en (her)inrichting. Begin 2018 is de eerste fase van dit project uitgevoerd. Veel informatie en verbeterpunten zijn uit de markt gehaald. 
Vanaf begin 2019 wordt er gestart met fase 2 van dit project. In deze fase wordt de verzamelde input verwerkt tot een beoordelingsrichtlijn.

06 sep 2018

Oplevercertificaten

In de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie 2014 is opgenomen dat een oplevercertificaat moet zijn behaald binnen 12 maanden na in gebruik name. Het kan zijn dat deze toevoeging ten opzichte van de eerdere beoordelingsrichtlijnen je was ontschoten.

06 sep 2018

Hulp bij credits

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. In de afgelopen periode is onder andere bij de credits HEA 4, ENE 1, MAT 1, MAT 5, TRA 1 en WAT 1a extra informatie toegevoegd. 

06 sep 2018

Assessmenttool faciliteert portfolio-aanpak BREEAM-NL In-Use

Sinds dinsdag 4 september zijn de eerste nieuwe functionaliteiten beschikbaar gesteld in de assessmenttool van BREEAM-NL In-Use. Hiermee wordt het ook digitaal mogelijk om op effectieve wijze het dossier van een portfolio op te bouwen.
 

06 sep 2018

Automatische invoer locatiegegevens In-Use assessmenttool

Onlangs is het mogelijk gemaakt om locatiegegevens van het asset automatisch te genereren in de In-Use assessmenttool. Bij het aanmaken van een nieuw asset is enkel de postcode en het huisnummer nodig om informatie uit de BAG (zoals het BVO, de geolocatie en het Pand-ID) op te halen door middel van de knop ‘Haal gegevens op uit de BAG’. Hierdoor worden de gegevens automatisch in de assessmenttool ingevuld. De Expert en Assessor dienen deze informatie op correctheid te controleren.

06 sep 2018

Auditor training DGBC Woonmerk

Tijdens de PROVADA 2018 is DGBC Woonmerk gelanceerd. Met dit instrument is het mogelijk om woningen en woongebouwen op basis van duurzaamheid te certificeren. Om de toetsing uit te voeren kunnen BREEAM Assessoren zich nu laten bijscholen tot DGBC Woonmerk auditor.

06 sep 2018

Wilt u Assessor worden?

De bouw trekt aan en zo ook de vraag naar certificeringen. 
Wellicht een goed moment om ook BREEAM-NL Assessor te worden! Op 2 oktober is er een Assessortraining. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf je snel in! 

06 sep 2018

Wat doet u met de MPG?

Nieuwe woningen en nieuwe kantoren groter dan 100 m2 hebben sinds 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie voor het materiaalgebruik.Deze Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) is dus bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning verplicht. Op 8 oktober organiseert DGBC een praktische training over alle aspecten van de MPG. Hierin wordt onder andere ingezoomd op de raakvlakken van de MPG met BREEAM-NL en de EPC.

06 sep 2018

Denk aan uw permanente educatie!

Een aantal BREEAM-NL Experts moet zich nog inschrijven voor een van de studie- en harmonisatiebijeenkomsten editie 2018. Wacht niet tot het laatste moment, maar schrijf je vandaag nog in en waarborg jouw expert-status voor 2019. Omdat de studiedagen van september, oktober en november inmiddels zijn volgeboekt is er een extra moment ingepland op 12 december 2018.

23 mei 2018

Aanpassingen op BREEAM.nl/hulp

Op de website breeam.nl/hulp publiceren wij regelmatig meer informatie over de credits van BREEAM-NL. Indien mogelijk updaten wij deze informatie zo snel mogelijk nadat dit wenselijk wordt geacht. Vaak gaat dit om kleine aanpassingen, die niet altijd direct zichtbaar zijn. Om deze reden is er een aanpassing op de website toegevoegd.

23 mei 2018

Gepubliceerde interpretaties

Het nieuwe interpretatiedocument is op breeam.nl/hulp gepubliceerd. Er zijn interpretaties opgenomen voor de credits MAT 5, MAT 8, ENE 7 en POL 3.

23 mei 2018

Meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energie bronnen

Er zijn aangepaste eisen over het toe passen van meetgegevens van niet standaard- of hernieuwbare energiebronnen in ENE30 en Energierekenmodel.

23 mei 2018

Aanpassing in de Assessmenttool

In de Assessmenttool is er onder assetgegevens een nieuwe tekstveld toegevoegd met de naam “Aandachtspunten expert”. Dit veld is speciaal bedoeld voor aandachtspunten die gerelateerd zijn aan de certificering en van belang kunnen zijn voor DGBC of de Assessor, bijvoorbeeld specifieke afspraken of toelichting over de demarcatie.

23 mei 2018

Wilt u Assessor worden?

De bouw trekt aan en zo ook de vraag naar certificeringen. 
Wellicht een goed moment om ook Assessor te worden! Op 2 oktober is er een Assessortraining. Er zijn nog plaatsen beschikbaar, dus schrijf u snel in! 

01 feb 2018

Marktconsultatie BREEAM-NL Nieuwbouw en BREEAM-NL Renovatie en (her)Inrichting

Het afgelopen jaar heeft DGBC zich georiënteerd op het herschrijven van de beoordelingsrichtlijn BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. De eerste concepten van de nieuwe beoordelingsrichtlijn zijn gereed. Graag betrekken wij u als expert en gebruiker bij deze update en willen u daarom vragen om feedback te leveren op deze concepten.

01 feb 2018

Nationaal BREEAM Congres 2018

Op dinsdag 20 maart 2018 zal voor de tweede keer het Nationaal BREEAM Congres plaats vinden in Rotterdam. Dit jaarlijks terugkerende evenement is toegankelijk voor iedereen die meer wil weten over BREEAM-NL. Het thema van het congres is Circulariteit meetbaar maken. 

01 feb 2018

BREEAM Awards 2018

Op 6 maart 2018 worden de internationale BREEAM Awards uitgereikt tijdens het BREEAM Awards gala in het London ExCel Centre in Londen. Net als de afgelopen jaren hebben een groot deel van de genomineerden een Nederlandse oorsprong. Annemarie van Doorn, directeur van de Dutch Green Building Council, beheerder van het BREEAM-NL keurmerk: “Voor het derde jaar op rij is Nederland hofleverancier van de BREEAM Awards. Dat is goed voor Nederland en onze duurzaamheidsambities.”

01 feb 2018

DGBC zoekt leden adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie

Stichting Dutch Green Building Council treedt op als schemabeheerder van het BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Bij het sturen van de verdere ontwikkeling van dit keurmerk voor nieuwe gebouwen en grootschalige renovaties is een cruciale rol weggelegd voor de Adviesgroep BREEAM-NL Nieuwbouw en Renovatie. Binnen deze Adviesgroep zijn momenteel vier vacatures. Met deze oproep nodigt DGBC iedereen die binnen onderstaand profiel past uit zich te aan te melden als kandidaat voor het vervullen van één van de vrije plaatsen.

01 feb 2018

Portfolio-aanpak BREEAM-NL In-Use op stoom, wat betekent dit voor u?

In 2017 is de portfolio aanpak die de BRE en DGBC hebben ontwikkeld voor het eerst toegepast in Nederland. Vier partijen, PwC, a.s.r., Redevco en Wereldhave, hebben daarmee 5 portfolio’s met in totaal 42 gebouwen gecertificeerd en in begin 2018 komen hier zeker nog 29 bij. 
 
Met de portfolio aanpak kost het certificeren van meerdere gebouwen tegelijkertijd minder tijd en geld dan het certificeren van losse gebouwen op zich. Bovendien kunnen maatwerk afspraken gemaakt worden over planning en fasering.
 
Als expert of assessor is het volgende van belang:

Pagina's